βαριέμαι

βαριέμαι
και βαριούμαι (Μ βαριοῡμαι και βαριῶμαι)
1. τεμπελιάζω, αδιαφορώ
2. βαριέμαι να..., κουράζομαι να...
3. στενοχωριέμαι, λυπάμαι
4. δυσανασχετώ για κάτι
μσν.
αγανακτώ, εξοργίζομαι.
[ΕΤΥΜΟΛ. Τα βαριούμαι και βαριέμαι είναι μεταπλασμένοι τ. του αρχ. βαρούμαι («δυσανασχετώ»), μέσ. του βαρώ (-έω) (πρβλ. αρνιούμαι-αρνιέμαι, συλλογιούμαι-συλλογιέμαι, χτυπιούμαι-χτυπιέμαι κ.ά.)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • βαριέμαι — και βαριούμαι αισθάνομαι πλήξη, στενοχώρια, ανία, δεν έχω καλή διάθεση, τεμπελιάζω: Βαριέμαι να βλέπω τηλεόραση. –  Βαρέθηκα να τον παρακαλώ …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • βαριέμαι — βαριέμαι, βαρέθηκα βλ. πίν. 63 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • ξεβαριούμαι — βαριέμαι, κουράζομαι από κάτι. [ΕΤΥΜΟΛ. < επιτ. ξ(ε) * + βαριούμαι «βαριέμαι, κουράζομαι»] …   Dictionary of Greek

  • πλήττω — και πλήσσω ΝΜΑ καταφέρω πλήγμα, χτυπώ κάποιον με κάτι νεοελλ. 1. τραυματίζω, πληγώνω 2. καταλαμβάνομαι από ανία, αισθάνομαι πλήξη, βαριέμαι 3. στενοχωριέμαι, μελαγχολώ 4. μτφ. πληγώνω ψυχικώς («τὸν έπληξε μεγάλη συμφορά») αρχ. 1. (για τον Δία)… …   Dictionary of Greek

  • Cypriot Greek — This article is about the modern Greek dialect of Cyprus. For the ancient Greek dialect, see Arcadocypriot. History of the Greek language (see also: Greek alphabet) Proto Greek (c. 3000–1600 BC) …   Wikipedia

  • Modern Greek grammar — Main article: Modern Greek The grammar of Standard Modern Greek, as spoken in present day Greece and Cyprus, is basically that of Demotic Greek, but it has also assimilated certain elements of Katharevousa, the archaic, learned variety of Greek… …   Wikipedia

  • Goin' Through — Esta página o sección está siendo traducida del idioma Idioma no definido en la plantilla {{obtener idioma}}, añádelo a partir del artículo Goin Through, razón por la cual puede haber lagunas de contenidos, errores sintácticos o escritos sin …   Wikipedia Español

  • Греклиш — (англ. Greeklish, слияние слов Greek и English), также Grenglish и Латиноэллиника (греч. Λατινοελληνικά) жаргонный, сетевой вариант греческого языка, заключающийся в записи слов греческого языка буквами латинского афлавита. Используется… …   Википедия

  • ακηδώ — ἀκηδῶ ( έω) (Α) [ἀκηδής] 1. δεν φροντίζω, παραμελώ 2. κουράζομαι, βαριέμαι. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀκηδής. ΠΑΡ. αρχ. ἀκήδεστος] …   Dictionary of Greek

  • βαργεστώ — και βαργεστίζω και βαζγεστίζω 1. παραιτούμαι από κάτι, εγκαταλείπω κάτι 2. απαυδώ, κουράζομαι 3. δυσανασχετώ 4. απελπίζομαι. [ΕΤΥΜΟΛ. Το βαζγεστίζω < τουρκ. vazgestim, αόρ. του vazgecmek, οι δε τ. βαργεστίζω βαργεστώ < βαζγεστίζω, με το ρ… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”